Review công ty HITEX GLOBAL(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


HITEX GLOBAL


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

CTO Bình (CTO)Dạo này công việc có hơi ít nên ae chú ý đừng nghỉ việc nhé ko a cắt hết lương. 😀

Nv đã nghỉ việc (Dev quèn)Đội test sida vcc. T đều thấy đẩy tester sang bên viettel cho bọn nó hành. Đcm hãm lìn

Ẩn danh (Dev Chuyên)Công ty sida vcc, thấy OT suốt ngày, mà OT thì chỉ tính có 1 ngày lương, việc thì nhiều, đội ngũ làm việc thì non trẻ. Nói chung vào học tập 1 thời gian thì ok chứ gắn bó để phát triển thì không nên.

Badboy blue (Dev sida)Các anh khá thoải mái. Anh Duẩn hài vler.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HITEX GLOBALReview Công ty

HITEX GLOBAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *