Review công ty Hiwin Technology(7 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hiwin Technology


(7)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh– nợ lương nhân viên đòi mãi không trả suốt ngày lấy cớ vin vào khách hàng vào đối tác bla blo- làm mất sổ bảo hiểm của nhân viên- quản lý tệ

Ẩn danhchưa từng thấy công ty nào như công ty này. Nợ lương nhân viên mấy tháng không trả hết nổi 1 tháng lương, làm mất sổ bảo hiểm của bao nhiêu người nữa.Nói chung tệ không có từ nào để diễn tả nổi

Ho Hai Tên WinNói chung cty k có dự án, nợ lương nhân viên cả năm trời

ẩn danh (dev quèn)Cty nát làm ăn lôm côm nợ lương không có quy trình nói chung không nên vào công ty.

kẻ mà ai cũng biết là aiLúc vào làm 2 3 ông làm chủ công ty, mà lúc nợ lương đổi tại hết bên này đến bên khác xong lẩn như chạch. Chưa từng thấy cty nào vô trách nhiệm như vậy

Ẩn danhcạn lời , nát như cám

Người lạ (Quét rác)Hài thật các sếp vào tự comment chế độ tốt. Tốt quá nên nó nghỉ gần hết

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hiwin TechnologyReview Công ty

Hiwin Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *