Review công ty H&L CONSULTING JSC(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


H&L CONSULTING JSC


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tại sao (Dev quèn, QA quèn dạo)Công ty hãm, thiếu tôn trọng nhân sự, lật lọng

Dev (Dev quèn)Dự án lởm, vạt qua vạt lại, đì lương đì thưởng, chỉ được mỗi cái là bảo hiểm động full lương. Thằng lương cao thì lợi chứ mình đáng đéo bao nhiêu

DEV (Dev quèn)Bản chất công ty tư bản Mỹ, vắt sức là chính.Người đại diện là người ở VN nhưng ông to nhất lại là bên Mỹ. Một hình thức công ty gia đìnhNhiều vấn đề hãm

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

H&L CONSULTING JSCReview Công ty

H&L CONSULTING JSC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *