Review công ty Hmsp International(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hmsp International


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev (Dev)Kêu đóng bảo hiểm full lương nhưng chưa hề đóng.Ai nghỉ rồi thì bị quịt lương.Thằng sếp người Trung Quốc giả danh Úc qua đây lừa Việt Nam để bán hàng kém chất lượng.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hmsp InternationalReview Công ty

Hmsp International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *