Review công ty Hoàn Mỹ Travel(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hoàn Mỹ Travel


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Người cũ (quản lý quèn)Cty văn hoá rất kỳ cục.Là cty gia đình. Trong đó sếp là vua, can thiệp và chỉ đạo mọi hoạt động từ…..chùi rửa toilet đến digital marketing, tài chính, công nghệ….Không có chỗ cho ý tưởng sáng tạo hay kinh nghiệm cái gì hết. Sếp nói sao làm vậy, ko lf thì nghỉ.Báo cáo lien tục, báo cáo quá nhiều tới nỗi có hẳn nv lo báo cáo về tình hình của…báo cáo.Đi làm như đi học, sếp thích thì giảng bài mấy tiếng cũng phải nghe.Cty si đa, nên né.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hoàn Mỹ Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *