Review công ty Hoang Duc Pharmaceutical and Medical Supplies(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hoang Duc Pharmaceutical and Medical Supplies


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhChính sách phúc lợi ok.OT có tiền.Đa số mọi người vui vẻ hoà đồng.

Ẩn danhcông ty gia đình nên rất rối, không rõ ràng, khuyên không nên vô

Ẩn danh1. Sếp Tổng thân thiện, hòa đồng với nhân viên, tham vọng trong phát triển doanh nghiệp.2. Mặt bằng lương của IT thuộc nhóm trung bình – khá so với các công ty khác, lương thưởng cuối năm cũng tốt.3. Khi nghỉ việc công ty có hỗ trợ 1 khoản tiền dựa vào số năm đã làm việc và đánh giá KPI.3. Ít OT, OT sẽ không được tính tiền.1. Là công ty thuộc kiểu gia đình nên cách quản lý đôi khi hơi cảm tính.2. Nội bộ công ty khá phức tạp.3. Đi làm sáng thứ 7.Không được tính thêm tiền ngoài giờ. Nếu có khoản hỗ trợ sẽ tốt hơn.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hoang Duc Pharmaceutical and Medical SuppliesReview Công ty

Hoang Duc Pharmaceutical and Medical Supplies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *