Review công ty Hoàng Yến Group(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hoàng Yến Group


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMn cho tớ xin review công ty này khối văn phòng với, thấy đăng tuyển nhiều nhưng vẫn chưa biết ổn hay ko

Ông Chú Cọc TínhTốt nhất ĐỪNG NÊN vào khối buffet hoặc Nhà hàng vì nó bào nhân viên khủng khiếp, làm 1 lần 5 6 tiếng chưa cho off. Nhân viên thì trẻ trâu thiếu học thức chuyên đi cua gái

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hoàng Yến GroupReview Công ty

Hoàng Yến Group