Review công ty Hopeful Travel(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hopeful Travel


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tụi làm ăn lừa đảo thất đứcvừa bị lừa hết 3tr, đang nhờ ngân hàng xử lýmọi người google “công ty hopeful travel tự ý thay mặt chủ thẻ mastercard thực hiện giao dịch điện tử” sẽ thấy cũng đã có người bị giống mình

Lừa đảo tiết lộ 16 kí tự trên thẻ credittrên webtretho cũng có rất nhiều bạn tố cáo thẻ sienna lừa đảo nha mọi người, bọn nó lừa biết bao nhiêu người bao năm mà vẫn còn tồn tại, đọc để cảnh giác

Người bị hạitôi cũng vừa bị bọn này lừa hết 3 triệu 6, phải khóa thẻ khẩn cấp và request tra soát giao dịch, không biết có lấy lại được không.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hopeful Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *