Review công ty Horus Entertainment(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Horus Entertainment


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh đi phỏng vấnCông ty kiểu gì mà đi phỏng vấn kế toán chỉ hỏi cách trốn thuế, làm đúng theo luật thì bị bảo là không suy nghĩ cho công ty chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân, éo hiểu giám đốc có tí kiến thức nào không mà đi phỏng vấn kiểu thượng đẳng như vậy. Chê

Ẩn danhCông ty chất, lương cao, xếp vui tính, văn phòng đẹp, nhân viên vui vẻ nhiệt tình

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Horus EntertainmentReview Công ty

Horus Entertainment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *