Review công ty HotTab(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


HotTab


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên quèn (Vẫn là nhân viên quèn)Ở đây có những thành phần trụ cột đảm bảo sẽ làm bạn tăng xông đứt mạch máu não nhất là mụ Kế toán tờ cê hơ âm nhé. Nói chung đừng dại nhảy vô cái chỗ củ l này

Tú (Manager)Quỵt lương anh em sales 1 tháng trời . Thách thức anh em sales kiện Một nơi không ra gì, toàn một ổ lừa đảo

Sanjeev sapkota (Hanoi)Công ty 2 tháng không trả lương không 1 thông báo không email, không xin lỗi, hài, nói chung ae vào đi cho biết mùi :))))

Ẩn danhĐừng tin những gì công ty này tự quảng cáo trên mạng :)) Chửi nhân viên, đập bàn đập ghế, lăng mạ, đe dọa và quịt lương là những gì bạn sẽ được trải nghiệm khi vào đây. Ở lâu sẽ chết vì tức và ấm ức. Đạo đức của người đứng đầu tệ hơn *** :))

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HotTabReview Công ty

HotTab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *