Review công ty HouseLink(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


HouseLink


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

ko (nv)Anh giám đốc và các thành viên khác thì không vấn đề. Nhưng mụ Phương trưởng phòng kinh doanh nhìn ngoài thì thân thiện, hóa ra cũng đầy sân si, miệng nói hỗ trợ nhân viên mới này kia nhưng không thích ai thì tìm cách hạ. Có ngày gặp nghiệp mày nhé!

kac (mkh)giang đào làm việc khá có trách nhiệm mà tính cứng, khó gần

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HouseLinkReview Công ty

HouseLink