Review công ty HQTech Viet Nam(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


HQTech Viet Nam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhLàm việc với nhiều công nghệ mới, học hỏi được nhiều thứ từ đồng nhiệp và sếp Hầu như không có OT, làm việc đa số từ 8 tiếng một ngày, lâu lâu mới phải ở lạiCông ty không lớn lắm nên cũng ít có nhiều hoạt động giải trí

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HQTech Viet NamReview Công ty

HQTech Viet Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *