Review công ty HTC TECHNOLOGY EQUIPMENT IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


HTC TECHNOLOGY EQUIPMENT IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

***G (Nhân viên cũ)Công ty phát triển từ cty nhỏ thành tập đoàn. Sếp tổng tuyệt vời, nhưng các sếp bé thì chán. Công ty càng lớn thì càng nhiều sếp bé, và sếp bé nào cũng muốn bòn rút tiền của công ty và gây áp lực cho nhân viên.Môi trường làm việc của công ty hiện đại, tuy nhiên tính cạnh tranh trong công việc cao. Có tài năng và ăn nói khéo léo chút thì có thể thăng chức tăng lương khá nhanh. Nên chọn phòng ban có sếp nữ nếu muốn ít áp lực.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HTC TECHNOLOGY EQUIPMENT IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANYReview Công ty

HTC TECHNOLOGY EQUIPMENT IMPORT – EXPORT JOINT STOCK COMPANY