Review công ty Huawei(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Huawei


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

PC Brand Shop (PC Quèn)Công ty như cức, mất thị phần ở VN phải nhờ tới DGW phát triển hộ, bóc lột PC. Các bạn nghĩ tới việc vào đây làm thì khuyên xin đừng. Nghỉ việc rồi là xem như không bao giờ xin vô lại. Mình nghỉ việc đã lâu xin lại HR nói chuyện kiểu cực kì láo nháo

Ẩn danh1 Năm 1 ngày Happy day. Thưởng rất nhiều, cỡ 4 lần 5 lần Basic wage.Lương thưởng phân minh, OT rạch ròi. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít được ít.Coi nhân viên như công cụ. Thích là cho nghỉ bất cần lý do. Mỗi khi đã nghỉ ở Huawei rồi là được liệt kê vào Black list của Huawei luôn. Đố mà tuyển vào được lần khác dù ở bất cứ đất nước nào, công việc gì. Kinh lắm!!!!!

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

HuaweiReview Công ty

Huawei

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *