Review công ty Hubble Pte. Ltd(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Hubble Pte. Ltd


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhProcess pvan thì rất nhiều vòng. Và có 1 vòng làm cái source giống github search issues trong vòng 3h. Focus như thế nào thì tùy người làm và đề khá là chung chung. Fail hay đậu thì tùy bạn có làm kịp theo cái mindset của người ra đề hay ko nữa, Vì chỉ có 3h làm thôi

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Hubble Pte. LtdReview Công ty

Hubble Pte. Ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *