Review công ty IB Insight(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


IB Insight


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Thang Lâm (Nhân viên quèn)Công ty đối xử với nhân viên tệ chưa từng thấy, muốn đuổi lúc nào thì đuổi. Cả phụ nữ mang thai còn hạn hợp đồng vẫn đuổi luôn.Lương thì bèo bọt làm mãi ko tăng, sếp toàn hứa với hẹn nhưng ko thấy làm.

NH (Nhân viên)Bạn Thang Lâm viết quá đúng, công ty này nên giải thể thì sẽ đúng . Sếp còn con nít chi li với nhân viên từng chút 1..Chắc ngàn năm mới có nhân viên khá vào làm ở đây

HAN (Nhân viên)Công ty này giải thể chưa mọi người. Công ty như shit. Sếp chi li tính toán như con nít. Ghét hết bộ phận sếp ở đây

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IB InsightReview Công ty

IB Insight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *