Review công ty IceBear(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


IceBear


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

ArtistCty làm việc thiếu chuyên nghiệp

Đã ăn cú lừa (Thực tập và Thử việc)Lúc mới thực tập thì hỗ trợ tốt lắm! Thực tập không lương!Nhưng sau khi thực tập rồi kí hợp đồng thử thì cho vào làm việc với người mới! Chẳng khác nào làm khó nhân viên! Công nghệ cũ, support không nhiệt tình! Bỏ bê người mới tự bơi! Lương rất buồn cười! Kí hợp đồng thử việc thì 5tr nhưng đến lúc trả thì 1tr! May mà out sớm được!

Ông già NoelĐúng sai thế nào chủ thớt mới biết được. Cây ngay là không sợ chết đứng.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IceBearReview Công ty

IceBear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *