Review công ty Idg Event(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Idg Event


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

tl (mkt)công ty gia đình quy mô dưới 10 người, chồng giám đốc vợ kế toán. Nhái tên tập đoàn để lừa doanh nghiệp VN tham gia các sự kiện vô giá trị. Chuyên quỵt tiền nhân viên, OT không công liên tục, chuyên lừa tuyển thực tập sinh không công để bóc lột công sức

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Idg EventReview Công ty

Idg Event