Review công ty IDSolutions(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


IDSolutions


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

hello ids (Chị HR)Công ty quá là dễ thương, luôn có cổ máy nói chạy bằng cơm :)))))))) luôn mang lại tiếng cười và stress cho mọi người. Nhưng công ty và đồng nghiệp luôn vui vẻ và support lẫn nhau.

Ẩn danh (ứng viên)công ty làm việc quá thiếu chuyên nghiệp,

Nhân viên cũ (Dev)Làm 2 ngày mình xin nghỉ, thấy vô công ty bè phái quá

Ẩn danh (Nhân viên quèn)Công ty tốt, mọi người hòa đồng và rất support lẫn nhau. Thời buổi này chắc khó tìm được một môi trường phát triển như thế này =))

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IDSolutionsReview Công ty

IDSolutions