Review công ty IES Vietnam(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


IES Vietnam


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

người mới (somethings )chưa ai review ,xin chút review với các bác ơi

hari lon (bitch leader)cty rác toàn bọn ngáo

noob (fresher)ko biết cty có tuyển fresher ko nhỉ, mng cho e xin review vs

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IES VietnamReview Công ty

IES Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *