Review công ty IFB Holdings(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


IFB Holdings


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Danh Thanh Thuý (Training & Quality Control Supervisor)Công ty thì làm việc không thống nhất, phòng nhân sự (C. Phương Trát) chuyên kiếm cách để thao túng cả Công ty, làm nhiều quy trình sai… Giờ thì nguyên phòng nhân sự đã qua Kim Dental. Không biết sau khi được chuyển giao về cho Việt Thái Co. có tốt hơn không?

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IFB HoldingsReview Công ty

IFB Holdings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *