Review công ty ILIKA Group(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


ILIKA Group


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

P (Designer)Công ty về Đông Y. Nếu ai làm rồi chắc sẽ hiểu. Cơ bản thì đãi ngộ cho Designer ở đây không quá cao, nhưng tương đương yêu cầu công việc. Nếu bạn nào vừa chập chững bước vào ngành design, thì có thể lựa chọn nơi này để nâng cao trình độ và giao tiếp cá nhân. Còn mong muốn lâu dài hoặc đã có kinh nghiệm thì không nên chọn/

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ILIKA GroupReview Công ty

ILIKA Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *