Review công ty iLogic(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


iLogic


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (biz)Bỏ đi mà làm người bạn ơi. Công ty lèo tèo mấy người, sếp Vũ thì cả tuần tới cty 1 lần. Đội dev bỏ đi gần hết rồi, chỉ tội mỗi chị Quế

no name (DEV)Ai từng phỏng vấn công ty này cho mình xin ý kiến với? Môi trường có tốt không?

Chàng IT may mắn! (Ghẻ)Môi trường phù hợp với mấy bạn mới ra trường, senior thì vào cũng đi sớm thôi.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

iLogicReview Công ty

iLogic