Review công ty iMobi(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


iMobi


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Trogtrog (Dev quèn)Vào công ty chỉ ăn với chơi và nhận lương =))

No name (Dev)Mọi người cho mình hỏi cty môi trường làm việc thế nào. Chế độ. Vvv… em cảm ơn

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

iMobiReview Công ty

iMobi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *