Review công ty In Nhanh Lam Sơn(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


In Nhanh Lam Sơn


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhân viên cũ (Nhân viên)Giờ hỏng biết sao chứ hồi đó chủ coi khách hàng là trên hết. Bóc lột nhân viên lắm. Những lúc khách đông xe không có chỗ để là bắt nhân viên gửi xe bên Big C Tô Hiến Thành rồi đi bộ qua công ty làm.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

In Nhanh Lam SơnReview Công ty

In Nhanh Lam Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *