Review công ty IncepIT(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


IncepIT


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

thất nghiệp-er (thất nghiệp-ing)Mình vừa apply CV vào công ty mà thấy ít thông tin quá, mong ae đã/đang làm chia sẻ thêm về công ty với

Vo Danh (DEV)Cty tốt, ae vui vẻ. Áp lực cv nhẹ nhành, cuối ngày bắn CS

Lính quèn (Chùi bếp)Mình định apply bên này, AE cho mình xin 500 ý kiến với 🙁

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IncepITReview Công ty

IncepIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *