Review công ty Incipient IT(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Incipient IT


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMôi trường tốtSếp thân thiệnLương rất ok so với mặt bằngRất ít khi OT mà khi Ot thì cũng không bắt buộc. Trả lương sau khi OT rất òng phẳng

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Incipient ITReview Công ty

Incipient IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *