Review công ty Indovina Bank(4 reviews)

Posted by

Review Công ty


Indovina Bank


(4)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhNH làm việc bất nhất không uy tín

Ẩn danhNgân hàng lương thấp, môi trường giống mấy bank nhà nước. Quy trình rườm ra rối rắm. Đặc biệt sếp năng lực có vấn đề, mồm năm miệng mười hứa xoen xoét rồi ko thực hiện.

Ẩn danhBà Vũ Chi Mai đọc được review này thì liệu hồn nha. Cái loại trước sau bất nhất, làm ăn vớ vấn, mất dạy như bà rồi có ngày anh em nó đập vào mặt cho đấy.

Ẩn danhLãnh đạo quan tâm đúng mực đến đời sống nhân viên. Đồng nghiệp thân thiện cởi mở luôn giúp đỡ nhau. Chế độ lương thưởng tôt.Mạnh dạn hơn trong việc can thiệp vào hệ thống corebanking nhằm đem lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động kinh doanh cũng như quản lý của ngân hàng

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Indovina BankReview Công ty

Indovina Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *