Review công ty INFINITE(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


INFINITE


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Vô danh (Dev)Công ty nát từ trên nát xuống, nên né càng xa càng tốtPhỏng vấn thì mất thời gian, dây dưa không trả lời.Trả lương it mà như trả bọn bán rong ngoài đường.Ví dụ lương khoảng 10tr. Trong hợp đồng sẽ chia ra 2 loại lương cơ bản 2tr và lương thưởng tối đa 8tr. Có nghĩa là 1 tháng nào đó công ty chỉ trả cho nhân viên 2tr quèn.Khuyên chân thành nên né cty này càng xa càng tốt

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

INFINITEReview Công ty

INFINITE