Review công ty Innovative Hub(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Innovative Hub


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

No Name (Nhân viên quèn)Công ty bán gói dịch vụ sàn Alibaba. Gói rẻ nhiều ưu đãi nhưng vô dụng. 100 KH đang ký chắc chỉ có 1 KH thành công. Mà thành công ở đây là có phát sinh đơn hàng thôi nha chứ chưa nói đến là bán lời được bao nhiêu :DTuyển dụng hàng loạt không yêu cầu bằng cấp. Lương cứng dưới mức trung bình, kèm các hứa hẹn về thưởng khi đạt chỉ tiêu nhưng khi vào làm thực tế thì mới biết chỉ tiêu thì trên trời. Hầu hết để đạt được toàn fake chỉ số :)))Nói chung nát! né nha ae

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Innovative Hub