Review công ty Innovatube Frontier Labs(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Innovatube Frontier Labs


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dù là Fake (Đép)Em sắp phỏng vấn công ty này, anh chị nào làm rồi cho xin rì víu với

Ẩn danh (Đép)Công ty không có chế độ phúc lợi gì đáng kể. Lương thưởng thấp, HR đăng tin chỉ là bánh vẽ.

Ẩn danhmôi trường thoải mái, có thể làm remotely. trình độ chuyên môn tốt, có nhiều cái đáng để học hỏi cho những bạn ở mức độ dưới senior công ty ngày càng đông nên văn hoá hơi bị pha loãng công ty ko khuyến khích OT nên ko có chế độ gì đáng nói

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Innovatube Frontier LabsReview Công ty

Innovatube Frontier Labs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *