Review công ty Innovature Consulting Vietnam(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Innovature Consulting Vietnam


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

No name (Accountant)Mình làm đây 2 năm, thấy công ty ổn mà! Lương vậy cũng ổn, ko cao nhưng thưởng hiệu suất, với tháng lương 13. TÍnh ra đc 14 tháng lương rồi.HR hay tổ chức nhiều hoạt động cũng hay ho.

ủa sao không ai review hết vậy? (cựu nhân viên)Môi trường dễ thương, không toxic, phần ai nấy làm. Ai cũng được hỗ trợ ngủ nghỉ giữa giờ.Mùa dịch không giảm lương, lương trả đúng hạn, thưởng cũng vậyLương không quá cao so với thị trường nhưng với yêu cầu công việc và khối lượng như vậy thì tạm ổn. Sếp ghi nhớ tốt, nói gì cũng ghi nhận rồi phản hồi rõ ràng.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Innovature Consulting VietnamReview Công ty

Innovature Consulting Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *