Review công ty INTEC Vietnam(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


INTEC Vietnam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhĐược giao tiếp tiếng Nhật nhiều, văn hóa Nhật. Dự án khá lớn, là nơi rèn luyện tốt về kỹ năng chuẩn hóa trong việc code, làm tài liệu. OT được nghỉ bù

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

INTEC VietnamReview Công ty

INTEC Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *