Review công ty Interactive(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Interactive


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMôi trường làm việc năng động, cơ sở vật chất hiện đại, giờ làm việc linh hoạt, chế độ chăm sóc nhân viên tốt.Tiết kiệm trong việc mua thiết bị, cơ sở vật chất và chi phí chăm sóc nhân viên. Lương thấp không thu hút và giữ được người tài. Không tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao kỹ năng làm việc.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

InteractiveReview Công ty

Interactive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *