Review công ty Interdist(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Interdist


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

NgọcMình phỏng vấn vị trí tiếp thị nescafe. Lúc đầu bảo apply quận 10 xong cũng ok các thứ. Sắp xếp cho mình vào phỏng vấn. Mà phỏng vấn gì hai vòng. Kh báo kết quả. Đợi hai ba tuần r mới báo. Ngta cũng phải kiếm việc làm chứ ai đâu mà kéo thời gian như vậy. Xong mình đậu cả hai vòng rồi thì bảo quận 10 không trống. Chỉ trống quận 7. Coi mắc mệt không. Cũng kh xin lỗi gì hết. Làm tốn thời gian ứng viên cực kì. Công ty lớn mà sao kh chuyên nghiệp gì hết. Tránh xa chỗ này ra đi mng ơi. Chứ để tức như mình mắc công mang bệnh vô ng

Ẩn danh đã

5 ngày trước

tặng 1 like vì nói đúng!!!

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

InterdistReview Công ty

Interdist

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *