Review công ty Interspace Việt Nam(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Interspace Việt Nam


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Người qua đường (MKT MM)Có duyên tiếp xúc bên Accesstrade này 3 lần, lần nào cũng để lại ấn tượng luộm thuộm.1 lần vào 2019, hợp tác chiến dịch affiliate, lead đổ về dạng mass, bị gọi nát, 1000 lead mới ra được 1 lead có nhu cầu. KoL kiểu gì chạy như quần què.Lần 2 vào 2021, cũng hợp tác việc khai thác sản phẩm luxury về y tế, họp hành rồi invite member tới lui, 6 tháng không ra được cái proposal. Hỏi thì im ru, từ lão Hưng cho tới lead, manager.v.v. Mess toàn seen, seen và seen.Lần 3 vào 2022, nhân sự nản quá nó nghỉ, bên HR đăng 1 lần 3 cái jobs, mỗi cái offer salary range lại một kiểu. Alo, mở bài 30 phút mời interview, nửa tháng sau, có cái email: Phỏng vấn không đạt. Ủa, mình có interview hả?Chia sẻ chút trải nghiệm cho bạn nào muốn biết.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Interspace Việt NamReview Công ty

Interspace Việt Nam