Review công ty INTERTOUR VIỆT NAM(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


INTERTOUR VIỆT NAM


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Nhí nha nhí nhố (Ô sin)Công ty kiểu gia đình, chẳng ai gắn bó lâu được. Lãnh đạo toàn nghe người ngoài rỉ tai cái này cái kia rồi đem về cty áp dụng, không có chính kiến lập trường.

Nga nhân viên sale bị chị Th trù dập (Sale tour)Công ty gia đình 4 chị em cùng điều hành nha. Ai thích mô hình gia đình thì cứ nộp CV. Không trân trọng nhân viên đâu. Toàn nghe người ngoài xúi rồi về đem vô quản lý. Toàn những anh chị sếp ít học.

Thảo (Nhân viên quèn mà bị xếp nhiều việc, lương rẻ mạt)Khỏi nộp CV nha! Sếp nam thì đa nghi, sếp nữ thì ăn học ít, thủ quỹ thì thảo mai, trưởng phòng thì tham lam, họ là bốn chị em ruột nên tất nhiên suy nghĩ quản lý kiểu kinh doanh hộ gia đình, 4 cái camera chạy bằng cơm soi mói.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

INTERTOUR VIỆT NAMReview Công ty

INTERTOUR VIỆT NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *