Review công ty Intimex Group(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


Intimex Group


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Lưu Thủy (Quèn)Công ty hơi hướng nhà nước, công việc oke, trưa có cơm ăn, tuy nhiên lương căn bản thấp quá :(((( làm mà xót hết cả ruột, tại dịch nên khó nhảy việc

Ẩn danhEm Dương bồ nhí ông Trí nghỉ rồi, giờ ảnh đang tìm người mới.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Intimex GroupReview Công ty

Intimex Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *