Review công ty Intrepid Group(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


Intrepid Group


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Ẩn danh)Công ty quỵt tiền nv mấy lần không thèm trả, công ty như lòn. Ai định xin vào thì né hộ

Ẩn danhCho xin ít review đi bà con

juniorCông ty cũng ko phải nhỏ mà ko có review nào hết vậy

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Intrepid Group