Review công ty Investip(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Investip


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

cùi (nhân viên)các bạn không nên làm ở đây, lãnh đạo đổ lỗi cho nhân viênném đá giấu taychuyên chế, tuyển người quen nên yếu kém

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

InvestipReview Công ty

Investip