Review công ty IQVIA(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


IQVIA


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Cộng tác viên)Anh chị ơi, ai đang làm ở IQVIA bên cộng tác viên thử nghiệm lâm sàng không. Có thể review giúp em công việc dự án có liên quan tới phân tích nghiên cứu không, hay làm chuyên về chạy dự án thôi. Khối lượng công việc như thế nào, lương bổng phúc lợi, môi trường ra sao, yêu cầu tiếng anh bên này như thế nào vậy ạ? Xin cảm ơn mọi người

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IQVIAReview Công ty

IQVIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *