Review công ty Italian Atelier(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


Italian Atelier


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

XCông ty cực kì mạt rệp, ko có văn phòng, giám đốc là 1 con ng việt thuê nhân viên remote 100% xong bóc lột từ việc công tới việc riêng. Assistant phải lo từng cái bánh mì cốc nước, từng việc vặt 1 như ô sin. Các vị trí khác thì làm bục mặt 24/7, ko cần biết là ngoài giờ hay thứ 7 chủ nhật. Lương thưởng thì điêu toa, khi nào nhiều việc cứ hứa hẹn thưởng 1-2 tháng lương nhưng ko có. Lương cơ bản thấp.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Italian AtelierReview Công ty

Italian Atelier