Review công ty iTECH Solution(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


iTECH Solution


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

dev non tơ (dev quèn)Không biết công ty làm ăn ntn nhưng nguyên khâu tuyển dụng đã thấy ghét rồi, mh nt với hr qua mail thì toàn 1,2 ngày rồi mới rep xong lúc gửi cv thì k thấy trả lời gì luôn ???. Nếu k được thì cũng trả lời chứ có thể là vị trí này e không phù hợp hoặc bên chị đã tuyển đủ rồi ….. Chứ đằng này thì chả nói 1 câu nào luôn. Hr cẩu thả thế này thì k thể nào yêu thương dk.

Ẩn danh đã

1 tháng trước

tặng 1 like vì nói đúng!!!

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

iTECH Solution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *