Review công ty ITLeadPro(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


ITLeadPro


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dưa Chuột Có Gai (Dev quèn)Môi trường ổn, phù hợp với các bạn thực tập sinh, các bạn mới join vào cũng có hòa đồng ngay. Lương không bị miss cho dù kế toán nghỉ, các dev, test, lead thân thiện, hỏi gì support đấy mặc dù thỉnh thoảng hơi gắt. Đánh giá là môi trường tốt cho những bạn khởi đầu (tuy chưa chắc đã nhận).

Ng có tâm (accounting)Kế toán nghỉ vẫn trả lương đúng hạn, môi trường thân thiện, dễ gần, lãnh đạo đáng yêu v hihi

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ITLeadProReview Công ty

ITLeadPro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *