Review công ty ITNAVI(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


ITNAVI


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Dev quèn (Dev quèn)Đợt vừa rồi cty cũ của mình cho nhân viên nghỉ bớt rất nhiều với lý do dịch bệnh. Tình cờ tìm được 1 số job .NET trên website ITNavi offer khá ok nên mình đã apply và trúng tuyển. Cảm ơn các bạn HR đã giúp đỡ mình trong quá trình phỏng vấn.À nhân tiện ITNavi mới ra mắt tính năng Career Path hỗ trợ xây dựng lộ trình sự nghiệp cho lập trình viên khá hấp dẫn. Mọi ng thử join xem nhé!

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ITNAVIReview Công ty

ITNAVI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *