Review công ty ITVINA(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


ITVINA


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMôi trường thân thiện, làm ở đây được khách hàng quý cũng vui. Hơi áp lực vì sếp làm nhanh và kỹ nhưng được cái là anh chị em trong công ty vui vẻ hoà đồng và đặc biệt chưa bao giờ bị nợ lương. Giờ về quê làm nhưng vẫn nhớ mọi người

Ẩn danhGắn bó cả thời trai trẻ ở đây trước khi theo vợ bỏ code. Nói chung muốn tăng trình cả phân tích và code thì ở đây ok, đồng nghiệp vui vẻ tình thương mến thương

Ẩn danhĐóng BH theo mức thấp nhất. Lương tháng 13 không rỏ ràng, cắt giảm theo cảm tính.Lúc tuyển dụng thì nói có thêm lương 13+14+15 khi làm 2,3,4 năm nhưng công ty sẽ lấy lý do thua lỗ để không phát lương này. Tôi làm hơn 4 năm mà chưa được nhận lương tháng 14 lần nào. 1 tuần thì 4 ngày nghe chửi. Bù lại anh em làm công vui vẽ, không drama.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

ITVINAReview Công ty

ITVINA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *