Review công ty IUL(3 reviews)

Posted by

Review Công ty


IUL


(3)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn Danh (1 thời)Cty giám đốc như shit cái mẹ gì cũng hỏi vợ , không có chứng kiến , không có có kỹ năng quản lý giữ chân nhân viên

Ẩn danh (Hr ngày ấy)Ngày xưa chưa biết đến trang review này. Hôm nay cập nhật lại CV, chợt nhớ đến công ty IUL. Ngày ấy chân ướt chân ráo ra trường làm Hr với mức lương 4tr. Thế mà nghỉ việc còn bị xù lương. Đòi mấy tháng trời mới thấy trả mà trả cho mình mấy trăm nghìn :)Nhớ lúc đấy có anh thực tập suốt 6 tháng liền mà lương có hơn 4tr. Thằng cu 97 thì không lương. Sau khi mình nghỉ, thấy mình bị xù lương và cũng nhìn nhận ra vấn đề nên 2 lão đã té. Bây giờ công việc lại rất okie.Thật sự cú tát thẳng mặt đầu đời đã khiến mình bớt ngây thơ tin người đi bao nhiêu.Không biết chị nhà của sếp có hay còn ghé công ty chơi nữa không ta?!

Ẩn danhÔng sếp keo kiệt ki bo bủn xỉn

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IULReview Công ty

IUL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *