Review công ty IYUNO Media Group(1 reviews)

Posted by

Review Công ty


IYUNO Media Group


(1)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Proofreader)Trả công bóc lột, dịch phim mà trả 8k / phút phim.Lúc tuyển thì ghi tuyển Proofreader nhưng vào làm thì bắt dịch mớ rác google dịch. Thế là công ty ẵm tiền dịch phim từ đối tác, còn thằng dịch thì chỉ được trả tiền Proofread với chả hiệu đính.Không có ai để thảo luận hay nói chuyện gì cả, chán vô cùng.Làm xong cũng không có feedback gì cả, chỉ được biết có cần phải làm lại từ đầu hay không thôi.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

IYUNO Media Group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *