Review công ty JAI CREATIVE DIGITAL AGENCY(2 reviews)

Posted by

Review Công ty


JAI CREATIVE DIGITAL AGENCY


(2)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danh (Ăn xin):)) lươn khươn lương thực tập, lúc đầu vào nói có lương sau éo thấy đồng nào

Bọn chó đẻ (Nhân viên cùi)Bọn cty mất dạy nhất trên đời, nhân viên nghỉ việc thì không những không trả lương còn khốn nạn là tính này nó trừ âm lương bắt nhân viên phải trả, mặc dù không có cam kết mẹ gì, bọn mày làm ăn cho có đức tý đi. bọn dẻ rách

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

JAI CREATIVE DIGITAL AGENCYReview Công ty

JAI CREATIVE DIGITAL AGENCY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *