Review công ty Janeto ICT(5 reviews)

Posted by

Review Công ty


Janeto ICT


(5)

Đang hiển thị toàn bộ review

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Ẩn danhMôi trường tốt cho các bạn sinh viên mới ra trường , đc các ac support nhiệt tình

Dev (Ứng viên)Anh em cho xin ý kiến về công ty này với 😀

Ẩn danh (Dev quèn)Công ty môi trường rất tốt, thân thiệt, mấy a cực nhiệt tình.Nhưng lương hơi bèo, nhân viên vào cũng nhiều mà ra cũng nhiều.Rất thích hợp cho các bạn sv mới ra trường học hỏi kinh nghiệm.

Đây là rờ víu đầu tiên.Đây là câu cho đủ mười từ.

Ẩn danhỞ đây tôi gặp những đồng nghiệp tốt luôn sẵn sàng giúp đỡ. Điều tôi cảm thấy đáng tiếc là công ty hơi thiếu không gian thư giãn.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Tất cả các đánh giá xúc phạm hoặc miệt thị các cá nhân, tổ chức và công ty sẽ bị xóa.

Điều khoản sử dụng

Review Công ty

Janeto ICTReview Công ty

Janeto ICT